Nasze usługi: woda  ścieki  inne 

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut Sp. z o.o.
z siedzibą w Soninie, 37-100 Sonina 251B
Zapraszamy!


Podaj stan wodomierza

Telefon alarmowy: 695 274 650

Usługi

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie zadań o charakterze użyteczności publicznej.

Celem działalności Spółki jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, takich jak zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków. Ponadto Spółka oferuje szereg dodatkowych usług.

Zobacz więcej

Ogłoszenia

Kondolencje

18-05-2024 Aktualności

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. Janusza Malika.Byłego pracownika Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut Sp. z o.o. z/s w Soninie.Wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny i Bliskich.Składają:Zarząd oraz Pracownicy spółki...

Kondolencje

18-05-2024 Aktualności

Panu Stanisławowi Cwynarowi, pracownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut Sp. z o.o. z/s w Soninie oraz jego Rodzinie wyrazy współczucia, wsparcia oraz otuchy z powodu śmierci MAMY. składają:Zarząd oraz Pracownicy spółki...

2 maja ZGK nieczynne

29-04-2024 Aktualności

W dniu 2 maja 2024 r. (tj. czwartek) Biuro Obsługi Klienta ZGK Sp. z o.o. w Wysokiej będzie nieczynne.

UWAGA - MIESZKAŃCY HANDZLÓWKI! - Ponawiamy apel!

23-04-2024 Aktualności

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut Sp. z o. o. ponawia prośbę o zwrócenie uwagi na pojawiające się wycieki wody na posesjach, przy drogach, w rowach oraz na podmoknięcia gruntu mogące świadczyć o awarii. W przypadku zauważenia takiej sytua...

2022  © Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut Sp. z o. o.